Kontakt

Centrala

Adresa: Stara cesta 32
10251 Hrvatski Leskovac
Tel: ++385 (0)1 6599 888
Fax: ++385 (0)1 6578 930
E-mail: info@elektrokovina.hr

Uprava

Prokurist: Ivica Jurak
Telefon: (01) 65 99 880
Direktor: Josip Kunović
Telefon: (01) 65 99 877
E-mail: kunovic@elektrokovina.hr

Prodaja

Voditelj prodaje: Tomislav Lukičić
Telefon: (01) 65 99 887
E-mail: lukicic@elektrokovina.hr


Poslovnica Osijek

Voditelj poslovnice: Marijo Tomoković
Adresa: Cet. F.Cepera 8e,
31000 OSIJEK
Telefon: (031) 205 450
Fax: (031) 205 434
Mob: 091 5109-197
e: osijek@elektrokovina.hr
e: marijo.tomokovic@elektrokovina.hr

Servis Osijek

Adresa Vukovarska 213a, 31000 Osijek
Telefon: 031/200-064 i 031/200-066
E-mail: servis.osijek@elektrokovina.hr
Mob: 099/489-9743


Poslovnica Rijeka

Petar Šustar, referent prodaje
Adresa: Vodovodna 24,
51000 RIJEKA
Telefon: (051) 322 814
Fax: (051) 322 814
E-mail: petar.sustar@elektrokovina.hr


Financije

Zdenka Colarić
Telefon: (01) 65 99 870
Fax: (01) 65 78 955
E-mail: financije@elektrokovina.hr

Servis

Mladen Bursić, voditelj servisnog centra
Telefon: (01) 6599 882
Fax: (01) 6599 884
E-mail: servis@elektrokovina.hr

Skladište

Telefon: (01) 65 99 861


Referenti za rasvjetu

Josip Španić, unutarnja i vanjska rasvjeta
Telefon: (01) 65 99 873
E-mail: spanic@elektrokovina.hr

Gregor Neumüller, unutarnja rasvjeta
Telefon: (01) 65 99 871
E-mail: gregor@elektrokovina.hr

Blanka Demerac, izvori svjetla
Telefon: (01) 65 99 885
E-mail: demerac@elektrokovina.hr

Mihaela Šimunić Manojlović
Telefon: (01) 65 99 886
Mob: 098 295 965
E-mail: mihaela@elektrokovina.hr

Dejan Tešić
Telefon: (01) 6599-871
Mob: 098 348-964
E-mail: tesic@elektrokovina.hr


Referenti za crpke i elektromotore

Zdravko Župančić, voditelj projekata crpki
Mob: 091 3325-126
E-mail: z.zupancic@elektrokovina.hr

Saša Stepanić, voditelj prodaje crpki
Telefon: (01) 65 99 875
Mob: 091 6608-269
E-mail: sasa@elektrokovina.hr

Vladimir Svoboda
Telefon: (01) 65 99 872
Mob: 099/6599-872
E-mail: svoboda@elektrokovina.hr

Alan Vučić
Telefon: (01) 65 99 876
E-mail: vucic@elektrokovina.hr


Projektiranje

Darko Stojić d.i.e.
Telefon: (01) 65 99 863
E-mail:projektiranje@elektrokovina.hr

Damir Dračić d.i.e.
Telefon: (01) 65 99 862
E-mail: dracic@elektrokovina.hr

Miroslav Grgić d.i.e. / Osijek
Telefon: (031) 205 450
E-mail: grgic@elektrokovina.hr

Bartol Višević, mag.ing.el,
E-mail: bartol@elektrokovina.hr

Mario Štibuhar, bacc.ing.el.
E-mail: mario.stibuhar@elektrokovina.hr

Ana Bojanić, mag.dizajna
E-mail: ana@elektrokovina.hr


Marketing

Iva Jurak
Telefon: (01) 65 99 889
E-mail: jurak@elektrokovina.hr


Podaci o firmi

ELEKTROKOVINA d.o.o. za proizvodnju, trgovine i usluge
HRVATSKI LESKOVAC, Stara cesta 32
Društvo je upisano u Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080030393
OIB: 31397555146
Računi društva vode se kod:
ŠTEDBANKA d.d.
ŽIRO: 2483005-1100010733
IBAN:HR6724830051100010733
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
ŽIRO: 2360000-1101483370
IBAN:HR1723600001101483370
Temeljni kapital: 9.147.600,00 kn, u cjelosti uplaćen
Ivica Jurak, Josip Kunović-upravaNovostiOBAVIJEST

Ekskluzivno zastupništvo poduzeća Stiebel Eltron, vodećeg svjetskog proizvođača električnih bojlera i grijalica, solarnih sistema, sušila za ruke te dizalica topline.

www.stiebel-eltron.com


OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da servis posluje na novoj lokaciji Gornjostupnička 31F, 10 255 Gornji Stupnik (pokraj pošte).


OBAVIJEST

Obavijest o nabavi - Nabava upravljanja projektom „SAN – Smart Agriculutre Network“

Obavijest o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje - Prilozi

OBAVIJEST

Tražimo 1 osobu elektro-struke za rad u servisu, popravak crpki i elektromotora te rad na terenu. Kontakt osoba: Saša Stepanić, sasa@elektrokovina.hr