Elko Elektromotori

Jednofazni

EK, ESK, EKSK, 2EK

Tip EK 90 IM B3

Tip ESKT 90 IM B3

Tip 2ESK 80 IM B3

Tip ESK 90 IM B3

Tip EKSK 112 IM B3

Osnovna izvedba

E – jednofazni asinhroni motor, 2E znači drugu generaciju elektromotora
K – elektromotor s pogonskim kondenzatorom
SK – elektromotor s centrifugalnom sklopkom i zaletnim kondenzatorom
KSK – elektromotor s centrifugalnom sklopkom i zaletnim i pogonskim kondenzatorom

Dopunske oznake izvedbe

A – automatska termička zaštita (bimetal)
B – elektromotor sa sigurnosnom kočnicom
C – povećana snaga
E – elektronska termička zaštita (termistor)
G – elektromotor za gorionik
M – povećani moment vrtnje
N – neventilirani elektromotor
O – elektromotor otvorene izvedbe
T – termička zaštita s ručnim ponovnim uklapanjem
V – ugradni elektromotor

Termička zaštita

Na želju kupaca ugrađujemo u elektromotore:
1. termičke zaštitne sklopke s ručnim ili automatskim ponovnim uklapanjem (KLIXON) – oznaka T odnosno A.
2. automatsku termičku zaštitu (bimetal u namotu elektromotora) – oznaka A.
3. elektronsku termičku zaštitu (termistor u namotu elektromotora) – oznaka E.

Termička zaštitna sklopka i elektronska termička zaštita predstavljaju potpunu zaštitu elektromotora jer reagiraju u sljedećim uvjetima:

1. Kratki spoj (blokiran elektromotor)
2. Preteški zalet (elektromotor je opterećen s prevelikim teretom)
3. Preopterećenje (elektromotor je opterećen s prevelikim teretom)
4. Preniski ili previsoki napon mreže ili frekvencije
5. Nedovoljna ventilacija (onemogućen dotok ili previsoka temperatura rashladnog zraka i drugo)

Automatska termička zaštita s bimetalnom sklopkom u namotu elektromotora u slučaju kratkog spoja ili preteškog zaleta nije dovoljno efikasna zbog presporog reagiranja bimetala. Nakon reagiranja termičke zaštitne sklopke s ručnim ponovnim uklapanjem, možemo motor, pritiskom na gumb, ponovo uklopiti, čim se dovoljno ohladi.


Trofazni
EK, ESK, EKSK, 2EK

Tip T 100 IM B3

Tip 2T 80 IM B3
Osnovna izvedba
Osnovna oznaka sa slovom T znači trofazni elektromotor. 2T znači drugu generaciju trofaznog elektromotora.

Dopunske oznake izvedbe

A – automatska termička zaštita (bimetal)
B – elektromotor sa sigurnosnom kočnicom
C – povećana snaga
E – elektronska termička zaštita (termistor)
G – elektromotor za gorionik
M – povećani moment vrtnje
N – neventilirani elektromotor
O – elektromotor otvorene izvedbe
V – ugradni elektromotor

Moguće su takoder kombinacije gornjih izvedbi
Promjena uvjeta hlađenja
Normalna temperatura rashladnog zraka okoline je do 40°C. Odstupanje od ove temperature prouzroči slijedeće promjene snage.
Temp. rashladnog zraka 30°C 40°C 50°C 60°C
Postotak od nazivne snage 106% 100% 90% 80%
Elektromotor možemo opteretiti s nazivnom snagom, ako ga montiramo na nadmorskoj visini, višoj od 1000 m, ukoliko je temperatura zraka okoline za svakih daljnih 100 m niža za oko 0,8°C.


S vanjskim rotorom
EZFA, TZFA

Za pogon ventilatora sve češće se koriste elektromotori s vanjskim rotorom. To je posebna vrsta elektromotora koje je moguće direktno ugraditi u ventilator.
Prednosti tih elektromotora su slijedeće:
manji prostor za ugradnju,
izbjegnut je posredan pogon ventilatora preko remenice,
mogućnost regulacije brzine okretanja u širokom opsegu od 0-100% sa zadovoljavajućim hlađenjem i usklađenost karakteristika
ventilatora i motora (pomoću uređaja za regulaciju okretaja asihronih elektromotora).
Elektromotori s vanjskim rotorom mogu se također koristiti za pogon strojeva za
brušenje i poliranje, uljnih i plinskih gorionika, centrifuga i reduktora.


Potiskivači

Potiskivači su hidrodinamični uređaji sastavljeni od pogonskog elektromotora, centrifugalne pumpe
i djelova pogonskog mehanizma, koji su ugrađeni u kučište potiskivača.
Potisna sila F= (125-2000) N
Pomak potisne poluge (50-60) mm (za veće izvedbe do 125 mm)


Potopne mješalice
PMPE, PMTP

Potpone mješalice su kompaktni agregati izrađeni od potponog jednofaznog ili trofaznog elektromotora i propelera,
a veći tipovi mješalica imaju i potopni reduktor.
Mješalice mogu biti djelomično ili potpuno potopljene u masu.
Q = (80 – 100) l/s
p= (0,4 – 0,6) bar
Promjer propelera 200-620 mm
Za mješanje prljavih i otpadnih voda do temp. 40°C.


 NovostiOBAVIJEST

Ekskluzivno zastupništvo poduzeća Stiebel Eltron, vodećeg svjetskog proizvođača električnih bojlera i grijalica, solarnih sistema, sušila za ruke te dizalica topline.

www.stiebel-eltron.com


OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da servis posluje na novoj lokaciji Gornjostupnička 31F, 10 255 Gornji Stupnik (pokraj pošte).